Yinelemeli sinir ağları ile sermaye piyasası yön tahmini üzerine bir çalışma

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAlp Üstündağ (Danışman)

Alıntı Yap

'