Yinelemeli sinir ağları ile sermaye piyasası yön tahmini üzerine bir çalışma A study on direction prediction of capital markets with recurrent neural networks

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAlp Üstündağ (Danışman)

Alıntı Yap

'