Yüksek tuzluluk içeren turşu atıksularından fiziko-kimyasal yöntemlerle laktik asit geri kazanımı Lactic acid recovery from pickle wastewater containing high salty by physicochemical methods

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2020
Orijinal dilİngilizce
DanışmanEmine Çokgör (Danışman)

Alıntı Yap

'