Treatment of sewage sludge by anaerobic membrane bioreactor technology Evsel atıksu arıtma tesisi çamurlarının anaerobik membran biyoreaktör teknolojisi ile arıtılması

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanHale Özgün Erşahin (Danışman)

Alıntı Yap

'