The relationship between organizational culture and delay in construction projects: Case study of Turkey and Serbia Örgüt kültürü ile inşaat projelerindeki gecikme arasındaki ilişki: Türkiye ve Sırbis

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAtilla Damcı (Danışman)

Alıntı Yap

'