TBDY 2018'e göre betonarme binalardaki deprem perdeleri boyutlarının belirlenmesi için bir yöntem A method for determination of the dimensions of seismic shear-walls in buildings according to TBEC 201

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanTurgut Öztürk (Danışman)

Alıntı Yap

'