Tarihi yapılarda yapı bilgi modeli uygulamalarının sistematik literatür tarama yöntemiyle değerlendirilmesi Evaluation of building information modelling applications in historic buildings by systemati

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAslı Kanan (Danışman)

Alıntı Yap

'