Türkiye maden ihracatı ekonomisi ve pazar yapısı: MINT ülkeleri ile karşılaştırılması Turkish mineral export economy and market structure: Comparison with MINT countries

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanHanifi Çopur (Danışman)

Alıntı Yap

'