Synthesis of urethane functional polymeric resin and ınvestigation of ıts HeAVY metal sorption properties Üretan fonksiyonlu polimerik reçinenin sentezlenmesi ve ağir metalleri adsorplama özelliklerin

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanBahire Filiz Şenkal (Danışman)

Alıntı Yap

'