Spektral vejetasyon indeksleri ile bitkilerin biyofiziksel özelliklerinin tespiti ve değerlendirilmesi Determination and assessment of the plants' biophysical characteristics through spectral vegetati

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanLevent Şaylan (Danışman)

Alıntı Yap

'