SİMETRİK OLMAYAN OKSOTİTANYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAltuğ Mert Sevim (Danışman)

Alıntı Yap

'