SERYUM-LAPONİT-BIS İLE ÇAPRAZ BAĞLI ALJİNAT-NIPAAM ÜÇLÜ AĞ YAPILARIN SENTEZİ, MEKANİK VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2019
Orijinal dilİngilizce
DanışmanCandan Erbil (Danışman)

Alıntı Yap

'