Prefabrike sanayi yapılarında maliyete etki eden unsurlar

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2018
Orijinal dilİngilizce
DanışmanTurgut Öztürk (Danışman)

Alıntı Yap

'