Potasyum mikası ve florapatit içeren cam seramiklerin kristalizasyon davranışları, işlenebilirlik özellikleri üzerine değişen oranda çekirdeklenme katalisti (ZrO2) ilavesinin etkisinin incelenmesi ve

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2007
Orijinal dilİngilizce
DanışmanGültekin Göller (Danışman)

Alıntı Yap

'