Poliaminokarboksilli asit Ce(IV) redoks sistemleriyle polimerleştirilmiş poli(metil metakrilat)ların karakterizasyonu

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi1995
Orijinal dilİngilizce
DanışmanCandan Erbil (Danışman)

Alıntı Yap

'