Organik asidürilerin tanısında kapiler elektroforez temassız iletkenlik dedektörü uygulamaları: Kemometrik deney tasarımı ile metot optimizasyonu

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanNevin Öztekin (Danışman)

Alıntı Yap

'