Oktasübstitüe ftalosiyaninlere yeni fonksiyonel gruplar kazandırılması

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2009
Orijinal dilİngilizce
DanışmanEsin Hamuryudan (Danışman)

Alıntı Yap

'