Numerical and experimental investigation of bioinspired soft robotic actuator that creates vacuum Tasarımında doğadan esinlenilmiş ve vakum kuvveti yaratabilen yumuşak robotik aktüatörün nümerik ve de

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2020
Orijinal dilİngilizce
DanışmanZeynep Parlar (Danışman)

Alıntı Yap

'