Membran biyoreaktörler ile evsel atıksu arıtımında mikrokirletici gideriminin incelenmesi Investigation of micropollutant removal from municipal wastewater by membrane bioreactors

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanHale Özgün Erşahin (Danışman)

Alıntı Yap

'