Marmara Denizi'nde sualtı heyelanı kaynaklı bir tsunami: Tuzla açıkları için bir senaryo

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2013
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMehmet Sinan Özeren (Danışman)

Alıntı Yap

'