Kuzeydoğu Akdeniz bölgesindeki diri fayların kinematiğinin GPS gözlemleri ve elastik yarı uzaysal yer değiştirme modeli ile belirlenmesi

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanHasan Hakan Yavaşoğlu (Danışman)

Alıntı Yap

'