Kozak plütonunun (İzmir –Bergama) petrografik – jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve plütona ait kayaçların yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2019
Orijinal dilİngilizce
DanışmanŞenel Özdamar (Danışman)

Alıntı Yap

'