Kentsel dönüşüm kapsamındaki sosyal konut uygulamaları bağlamında bir değerlendirme: İstanbul ve São Paulo örneği

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2019
Orijinal dilİngilizce
DanışmanÖzhan Ertekin (Danışman)

Alıntı Yap

'