Kapalı hacim yangınlarında güneş kırıcı elemanların düşey yangın yayılımına etkisinin sayısal modelleme yöntemi ile incelenmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2018
Orijinal dilİngilizce
DanışmanNuri Serteser (Danışman)

Alıntı Yap

'