Kültürlerarasılık ekseninde Nevbet-i Müretteb'in farklı coğrafyalardaki izleri üzerine bir inceleme An investigation on the traces of Nevbet-i Muretteb in different geographies on the axis of intercul

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanNilgün Doğrusöz Dişiaçık (Danışman)

Alıntı Yap

'