Küçüksu atıksu ön arıtma tesisi ileri arıtma alternatiflerinin değerlendirilmesi Evaluation of advenced treatment alternatives for Küçüksu wastewater pre-treatment plant

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanÖzlem Karahan Özgün (Danışman)

Alıntı Yap

'