İstanbul'da hazırlanan kentsel tasarım projelerinin planlama sistematiğindeki yerinin karşılaştırmalı hukuka göre değerlendirilmesi Evaluation of urban design projects prepared in İstanbul by comparat

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2020
Orijinal dilİngilizce
DanışmanEngin Eyüp Eyuboğlu (Danışman)

Alıntı Yap

'