İnovasyonun lojistik performans ve enerji sürdürülebilirliği üzerindeki etkisinin incelenmesi Investigating the impact of innovation on logistic performance and energy sustainability

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanErkan Işıklı (Danışman)

Alıntı Yap

'