İmar planı değişikliklerinin yasal, mekânsal ve kentsel rant perspektifinden incelenmesi: İstanbul örneği

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanŞevkiye Şence Türk (Danışman)

Alıntı Yap

'