İklim ve hidrolojik modeller ile Rize'de bulunan su havzalarının taşkın risk tayini

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2019
Orijinal dilİngilizce
DanışmanErcan Kahya (Danışman)

Alıntı Yap

'