Hava lidar verileri ile enerji nakil hatlarının yer seçiminde jeomorfolojik haritalama tabanlı bir yaklaşım A geomorphic mapping based approach to site selection of energy transmission lines with airb

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2021
Orijinal dilİngilizce
DanışmanTolga Görüm (Danışman)

Alıntı Yap

'