Gemlik Körfezi holosen çökellerinde sedimentolojik ve jeofizik araştırmalar

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2012
Orijinal dilİngilizce
DanışmanCaner İmren (Danışman)

Alıntı Yap

'