Flor modifiye tiyenotiyofen ve ditiyenotiyofen moleküllerinin elektropolimerizasyonu, elektronik ve optoelektronik özelliklerinin incelenmesi Electropolymerization, investigation of electronic and opt

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2020
Orijinal dilİngilizce
DanışmanEsma Sezer (Danışman)

Alıntı Yap

'