Farklı dezenfeksiyon yöntemlerinde ranitidin'in n-nitrosodimetilamin (NDMA) öncü maddesi olarak davranışının incelenmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2014
Orijinal dilİngilizce
DanışmanElif Pehlivanoğlu Mantaş (Danışman)

Alıntı Yap

'