Exploring acceptance of e-exam using PLS-SEM approach: A case study in Turkey PLS-SEM yaklaşımı ile e-sınavın kabulünün araştırılması: Türkiye'de bir vaka çalışması

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2020
Orijinal dilİngilizce
DanışmanGülşah Hançerlioğulları Köksalmış (Danışman)

Alıntı Yap

'