Evaluatıon of ıntellıgent systems: Strategıes ın freeway traffıc management case of ramp control ın varıous countrıes

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2012
Orijinal dilİngilizce
DanışmanHilmi Berk Çelikoğlu (Danışman)

Alıntı Yap

'