Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case Pekiştirmeli enme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAlp Üstündağ (Danışman)

Alıntı Yap

'