Elektriksel deşarj ile iyonizasyonun sterilizasyon etkinliğinin belirlenmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2014
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMelek Tüter (Danışman)

Alıntı Yap

'