Elektrik güç sistemlerinde transformatörlerin yaşlanması koşulları altında verimlilik artışı amaçlı işletim koşullarının iyileştirilmesinin araştırılması Research on improving the operational conditio

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2020
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMustafa Bağrıyanık (Danışman)

Alıntı Yap

'