Effect of different precursors and disinfection processes on the formation of nitrosamines Nitrosamin oluşumunda farklı öncü maddelerin ve dezenfeksiyon proseslerinin etkisi

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanElif Pehlivanoğlu Mantaş (Danışman)

Alıntı Yap

'