E-scooter paylaşım uygulamalarının sürekli kullanım niyetini etkileyen faktörlerin modellenmesi Modeling of factors affecting continuous use intention of e-scooter sharing apps

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanSezi Çevik Onar (Danışman)

Alıntı Yap

'