Design and analysis of topologies and control algorithms used in ev fast charging systems Elektrikli araç hızlı şarj sistemlerinde kullanılan topolojiler ve kontrol algoritmalırının analizi ve tasarım

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMurat Yılmaz (Danışman)

Alıntı Yap

'