Cu ve CuNi nanopartiküllerinin çözelti yanma senteziyle üretimi ve karakterizasyonu Production and characterisation of Cu and CuNi nanoparticles with solution combustion synthesis

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMehmet Şeref Sönmez (Danışman)

Alıntı Yap

'