Bir yarış otomobilinde hidrolik sönümleyici karakteristiklerinin çekiş performansına etkileri

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2014
Orijinal dilİngilizce
DanışmanÖzgen Akalın (Danışman)

Alıntı Yap

'