Bir Otonom Sualtı Aracının Radyo Frekans ve Akustik Karma Haberleşme Kullanarak Kenetlenme Manevrası Uygulaması için Eşzamanlı Benzetim Ortamı Tasarlanması

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2018
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAhmet Onat (Danışman)

Alıntı Yap

'