Bir dizel motorunda güç silindiri tasarımının yağ tüketimine etkilerinin incelenmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2008
Orijinal dilİngilizce
DanışmanÖzgen Akalın (Danışman)

Alıntı Yap

'