Binalarda ısı pay ölçer uygulamasının ısıtma enerjisi harcamalarının dengeli bir biçimde paylaştırılması açısından değerlendirilmesi

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2015
Orijinal dilİngilizce
DanışmanGülten Manioğlu (Danışman)

Alıntı Yap

'