Anomaly detection using machine learning techniques: A comparative study on first payment default prediction in retail loans Yapay enme yöntemleriyle anomali saptanması: Bireysel kredilerde ilk ödeme

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAlp Üstündağ (Danışman)

Alıntı Yap

'