Analysis of visual design principles in art and architecture by computer vision and learning based model Sanat ve mimaride görsel tasarım prensiplerinin bilgisayarlı görü ve enme tabanlı model ile an

Öğrenci tezi: Doktora Tezi

Ödül Tarihi2022
Orijinal dilİngilizce
DanışmanAslı Kanan (Danışman)

Alıntı Yap

'