Analysis of safe roads and production of risk maps within the scope of integrated disaster management with geographical information systems Coğrafi bilgi sistemleri ile bütünleşik afet yönetimi kapsam

Öğrenci tezi: Yüksek Lisans Tezi

Ödül Tarihi2023
Orijinal dilİngilizce
DanışmanMuhammed Enes Atik (Danışman)

Alıntı Yap

'